TRINIDAD & TOBAGO   TRINIDAD & TOBAGOの歴史など

TRINIDAD CARNIVAL   TRINIDADで毎年開催されるカーニバルについて

SOCA CALYPSO CHUTNEY PARANG   TRINIDADの音楽

STEELPAN  TRINIDAD発祥の楽器スティールパンについて

FOOD TRINIDADの食べ物について